FANDOM


Adam Taurus là cầm đầu của tổ chức Bạch Nha (White Fang) và là nhân vật nam đầu tiên được giới thiệu. Anh mang Mặt Nạ Grimm và vũ khí của anh là Wilt và Blush, một khẩu súng và một thanh kiếm có thể gắn liền vào nhau. Xuất lần đầu trong "Black" Trailer.

Adam hợp tác cùng Blake Belladonna để tấn công một con tàu đang vận chuyển Dust, nhưng đã từ biệt ở cuối sự việc. Xuất hiện một lần nữa ở cuối Tập 12 Volume 2.

-Belphagor69 (WIP)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.