FANDOM


Blake Belladonna là một trong những nhân vật chính và là nhân vật thứ ba được giới thiệu trong RWBY. Vũ khí là Lưởi Hái Xích Súng Biến Thể (Variant Ballistic Chain Scythe) (VBCS) tên là Liệm Nhảy Múa (Gambol Shroud).

Cô ấy, cùng với Adam Taurus[1], xuất hiện lần đầu trong "Black" Trailer vào ngày 22 tháng 3, 2013, vào lúc diễn ra sự kiện PAX East 2013. Trong lúc đó, cả hai người xâm nhập vào một con tàu hỏa và phải đối đầu với  Kị Sĩ Atlesian-130s (Atlesian Knight-130s).

-Belphagor69 (WIP)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.