FANDOM


Jaune Arc là đội trưởng đội JNPR, Vũ khí của cậu là Crocea Mors, là một thanh kiếm và một cái vỏ có thể biến thành cái khiên. Vũ khí này đã dược truyền lại cho gia đình cậu từ Cha Ông Cố cậu, là người từng sử dũng vũ khí này trong Cuộc Đại Chiến.

Cậu xuất hiện lần đầu lúc gần kết của tập đầu tiên "Ruby Rose"; nôn mửa trên Tàu Bay và có biệt danh tạm thời là Anh Chàng Nôn Mửa, được đặt từ Yang Xiao Long và Ruby Rose.

-Belphagor 69 (WIP)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.