FANDOM


Yang Xiao Long (Dương Giao Long) là một trong những nhân vật chính được giới thiệu và là nhân vậy thứ 5 được giới thiệu trong RWBY​. Vũ khí của cô là Đôi Găng Sắt Bắn Tầm Xa (Dual Ranged Shot Gaunlet) (DRSG), tên Tro Tàn Của Celica.

Xuất hiện lần đầu vào ngày 1 tháng 6,2013 tại Akon ở Dallas trong "Yellow" Trailer, trong lúc cô đang thẩm vấn Junior Xiong để lấy thông tin, và chiến đấu với hắn ở lúc sau cùng với các tay sai trong Câu Lạc Bộ.

-Belphagor69 (WIP)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.